Mihai Vieru
Ieri Park

Anul apariției: 2014
Colecția: Washoe
Format: 200 X 130 mm
Număr de pagini: 62
ISBN 978-606-8577-13-5
Preț: 12 RON


Biografia autorului:

Mihai Vieru

(n. 1974, Ploiești)

a publicat volumele de poezie: Thermidor@Ketamidor (2003), Leul greu (2005), Hai-ku Miki (2007), ShiNoBi (2008) și Aer în iarbă (2012). Traducător, publicist, doctor în Litere cu o lucrare despre opera poetică a lui Ion Stratan.

La întrebarea „De unde ești?” preferă să răspundă zen: „De pe drum”.


Despre Ieri Park:

„Potolit melancolic, poznaș, abundent, cântând pe strunele unui erotism suav și friabil, Mihai Vieru este cel mai puțin înzestrat dintre 2000-iști pentru mizerabilism, pentru depresii, convulsii și izbucniri masochiste, de care s-a abuzat în poezia de început a generației noastre. La 40 de ani, prietenul meu este unul dintre cei mai plini de curozitate și mai vitali poeți contemporani pe care-i cunosc. Cu marile sale disponibilități imagistice și lexicale, cu hipersensibilitatea și inflamările senzuale, poezia din Ieri Park e deopotrivă emoționantă și entertaining, iar Mihai Vieru — un poet din stirpea artizanilor de limbaj, unul mereu impresionabil și senzitiv, pe care îl citesc cu gândul la câțiva maeștri incontestabili, ca Mazilescu și Ion Stratan.”

Claudiu Komartin